Αντικατάσταση Πληκτρολογίου Laptop Netbook

Το πληκτρολόγιο είναι ίσως το πιο εκτεθειμένο σε φθορές, τμήμα του laptop σας. Η συνεχής, καθημερινή χρήση δημιουργεί καταπόνηση στα πλήκτρα, ενώ η σκόνη που εισέρχεται στις σχισμές σταδιακά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν είναι ακόμη λίγες οι φορές που προκαλείται βλάβη εξαιτίας ατυχήματος.

Στη EasyLaptop θα ανοίξουμε το laptop σας, θα κάνουμε λεπτομερή καταγραφή των φθορών του πληκτρολογίου και θα το καθαρίσουμε σχολαστικά. Κατόπιν, θα ελέγξουμε τη λειτουργικότητά του. Αν το πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί, θα χρειαστεί αντικατάσταση του πληκτρολογίου.

Για τις περισσότερες μάρκες φορητών υπολογιστών έχουμε ετοιμοπαράδοτα πληκτρολόγια και η αντικατάσταση του παλιού γίνεται από τους τεχνικούς μας άμεσα. Εάν χρειαστεί να παραγγείλουμε πληκτρολόγιο για το δικό σας μοντέλο, σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων για τον ακριβή χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι να παραλάβετε το laptop σας.

Αντικατάσταση Πληκτρολογίου 15,00 €

Χρόνος εργασίας 1-2 μέρες