Ο "εφιάλτης" κάθε laptop είναι ένα ατύχημα με νερό, καφέ ή άλλο υγρό. Αν συμβεί τέτοιο ατύχημα, πολλοί πιστεύουν ότι είναι αρκετό να αφήσουν το laptop να στεγνώσει ή να το στεγνώσουν με το πιστολάκι. Δυστυχώς τέτοιες ενέργειες οδηγούν σε ακόμη σοβαρότερες βλάβες.

Αν χυθεί οποιοδήποτε υγρό στο laptop σας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε αμέσως είναι να το κλείσετε, αποσυνδέοντας παράλληλα τη μπαταρία και κάθε άλλη πηγή ρεύματος.

Κατόπιν, στην EasyLAptop θα ανοίξουμε το laptop, θα απομακρύνουμε κάθε ίχνος υγρασίας, θα καθαρίσουμε τα άλατα και θα ελέγξουμε σχολαστικά όλα τα κυκλώματα για την ύπαρξη βλάβης. Αν χρειαστεί κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα αντικατάσταση, θα σας ενημερώσουμε πριν από οποιαδήποτε ενέργεια και κατόπιν θα συνδέσουμε το laptop στο ρεύμα για να βεβαιωθούμε για τη σωστή λειτουργία του συστήματός σας.

Νερό στο Laptop

Χρόνος εργασίας 3-4 μέρες