Ο διαγνωστικός έλεγχος της EasyLaptop μπορεί να προφυλάξει τον υπολογιστή σας από κάποια απροειδοποίητη βλάβη.

Η σωστή λειτουργία του υπολογιστή σας, προϋποθέτει τον τακτικό έλεγχο καλής λειτουργίας τόσο του software, όσο και του hardware. Ακόμη και εάν ανήκετε στην κατηγορία των χρηστών που είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση, εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Οι μεταβολές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος π.χ. μειώνουν το χρόνο ζωής των σκληρών δίσκων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διατήρηση των πολύτιμων δεδομένων σας.

Ο διαγνωστικός έλεγχος εξασφαλίζει ότι καμία βλάβη δεν θα σας βρει απροετοίμαστους. Οι τεχνικοί της EasyLaptop θα κάνουν "φύλλο και φτερό" το pc σας εντοπίζοντας κάθε δυσλειτουργία. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη σωστή απόδοση του λειτουργικού, πιθανές διενέξεις μεταξύ των drivers, εγκατάσταση ιών κλπ, αλλά και εξέταση της κατάστασης του hardware, ενημερώνοντάς σας έγκαιρα εάν κάποιο εξάρτημα χρειάζεται αντικατάσταση.

Διαγνώση Υπολογιστή 15,00€

Χρόνος εργασίας 1-2 ώρες