Το δωμάτιο ή το γραφείο που βρίσκεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής φυσικά δεν είναι αποστειρωμένο. Μετά από κάποιο διάστημα χρήσης, στο εσωτερικό του υπολογιστή συσσωρεύεται σκόνη και χνούδι, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν μακροχρόνια σε κάποια βλάβη.

Ο καθαρισμός του εσωτερικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή αν και είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία, εντούτοις είναι υπέρ απαραίτητη για να διαφυλάξετε το σύστημά σας από μελλοντικές φθορές.

Οι τεχνικοί μας θα ανοίξουν το κουτί του desktop από κάθε ίχνος σκόνης, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία του υπολογιστή σας.

Καθαρισμός Υπολογιστή 10,00€

Χρόνος εργασίας 1-2 ώρες