Καθαρισμός virus spyware

15,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 ώρες

Εγκατάσταση Antivirus

15,00 € Χρόνος εργασίας 30 λεπτα

Ανάκτηση Δεδομένων

35,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 μέρες

Εγκατάσταση Εκτυπωτή

25,00 € Χρόνος εργασίας 1 ώρα

Διαγνώση Υπολογιστή

15,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 ώρες

Αντικατάσταση Δίσκου

25,00 € Χρόνος εργασίας 30 λεπτα

Εγκατάσταση Windows

25,00 € Χρόνος εργασίας 4-5 ώρες

Αναβάθμιση Υπολογιστή

15,00 € Χρόνος εργασίας 30 λεπτα

Καθαρισμός Υπολογιστή

10,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 ώρες

Καθαρισμός Μονάδας

15,00 € Χρόνος εργασίας 30 λεπτα