Καθαρισμός Ιών spyware

15,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 ώρες

Επισκευή τροφοδοσίας

35,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 μέρες

Αντικατάσταση Δίσκου

25,00 € Χρόνος εργασίας 30 λεπτα

Ανάκτηση Δεδομένων

35,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 μέρες

Αντικατάσταση Πληκτρολογίου

15,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 μέρες

Αντικατάσταση Inverter

35,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 μέρες

Διαγνώστικος Ελεγχος Laptop

15,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 ώρες

Αναβάθμιση Μνήμης RAM

15,00 € Χρόνος εργασίας 30 λεπτά

Εγκατάσταση Antivirus

15,00 € Χρόνος εργασίας 30 λεπτά

Εγκατάσταση Λογισμικού

15,00 € Χρόνος εργασίας 3 ώρες

Επισκευή θύρας USB

40,00 € Χρόνος εργασίας 1-2 μέρες

Επισκευή Υπερθέρμανσης

Χρόνος εργασίας 3-4 ώρες

Εγκατάσταση Windows

25,00 € Χρόνος εργασίας 4-5 ώρες

Επισκευή Γραφικών

90,00 € Χρόνος εργασίας 3-4 μέρες

Αντικατάσταση Οθόνης

Χρόνος εργασίας 3-4 μέρες

Νερό στο Laptop

Χρόνος εργασίας 3-4 μέρες

printerbanner